WSPÓŁCZESNA KULTURA

Współczesna kultura wiąże się z upowszechnieniem urządzeń tech­nologicznych ułatwiających powielanie, tworzenie grafiki trójwymiaro­wej, dźwięku, pomocnych w obcowaniu ze światem symboli. Musimy nauczyć się, jak odczytywać te symbole, te fascynujące i podniecające formy kultury, których wpływ na nasze życie zaczynamy dopiero rozumieć. Oświata powinna pomóc młodemu pokoleniu lepiej funkcjono­wać w tej nowej kulturze obrazkowej, nauczyć odczytywania grafiki i tekstu (por. Kellner, 1989b, ss. 31-52). Oprócz tych umiejętności potrzebne byłyby jeszcze inne: kulturalne, społeczne, ekologiczne. Bez nich nie rozwiną się nowe formy społecznej interakcj i, wyrażania kulturo­wej świadomości potrzebnych do działania w społeczeństwie wielokultu­rowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *