WSPÓŁCZESNE KIERUNKI ZMIAN

Przyspie­szyła go rewolucja technologiczna i wzrastające zapotrzebowanie na in­żynierów i technologów. Również w naukach humanistycznych i społecznych zwracano uwagę w większym stopniu niż dotychczas na kształcenie umiejętności zawodowych, łącząc w ten sposób wiedzę ogólną i zawodową w jeden blok przedmiotowy, ze szczególnym uwz­ględnieniem roli i znaczenia wyższych umiejętności technologicznych. Oświatę utożsamiano z przygotowaniem do życia, praktyką zawodową, a oceniano jej skuteczność na podstawie mierzalnych wyników. Szkoła w coraz większym stopniu miała zaspokajać potrzeby uczniów. Zaczęto odchodzić od nauczania na rzecz uczenia się. Potrzeby były ustalane na podstawie mechanizmów rynkowych i odpowiedzialności wynikających z praw obywatelskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *