WSPÓŁCZESNE REFORMY

Współczesne reformy oświatowe zmierzajądo podtrzymania tradycyj­nego modelu oświaty w postaci taśmy produkcyjnej. Przekaz informacji nadal jest sprawą najważniejszą. Szkolna wiedza składa się ze stałego korpusu informacji, choć coraz częściej do programów nauczania zaczyna się włączać kształcenie umiejętności zawodowych (por. Pachociński, 2000, ss. 161-163). W realizacji reform oświatowych w niewielkim stopniu bierze się pod uwagę wyniki badań w obrębie psychologii poznawczej, które podważają dotychczas istniejące założenia na temat nauczania i uczenia się. Zdaniem Perlemana (1992, ss. 126-156) niekon- struktywistyczne sposoby myślenia na temat oświaty stanowią istotne za­grożenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *