WYKORZYSTYWANIE URZĄDZEŃ

Wykorzystywanie urządzeń technologii zależne jest w pełni od użytkow­nika. Ma więc rację Bell (1979, s. 44), twierdząc, że kontrola „nie jest w technologii, samej w sobie, ale w systemie społeczno-politycznym, w którym ta technologia została umieszczona[…]. Technologia nie ma wpływu na strukturę społeczną, ona tylko rozszerza wiele różnych możli­wości”. Technologia może więc działać jako czynnik ułatwiający lub utrudniający życie. Wszystko zależy od wyborów dokonywanych przez społeczeństwo. Technologia może przyczyniać się do zwiększenia stopnia centralizacji władzy lub umożliwiać jednostkom pogłębienie różnych zainteresowań. Technologia w szkole może jednak zastąpić prawdziwe myślenie drylem, bezsensownym działaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *