WZBOGACENIE MYŚLI CZŁOWIEKA

Zabawa może wiązać się ze wzbogaceniem myśli człowieka, z hipotetycznymi założeniami wyimaginowanych sytuacji i zdarzeń. Jest to forma umysłowej eksploracji, w której uczniowie mogą coś tworzyć, prowadzić refleksję nad tym, co robią, próbować lepiej coś zrozumieć. Z kolei ekspe­rymenty to nic innego, jak manipulacja i testowanie własnych pomysłów w rzeczywistych sytuacjach. Mogą więc uczniowie sprawdzać w praktyce, na ile realistyczne są ich pomysły, próbować je poprawiać. Zarówno zabawa, jak i eksperymenty to samomotywujące procesy uczenia się. Zachęcają uczniów do myślenia o własnych pomysłach w inny sposób niż ten, który wynika z tradycyjnych programów nauczania. Zabawa i eksperymenty stanowią istotny czynnik rozwoju umysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *