ZAANGAŻOWANE UCZENIE SIĘ

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie zaangażowanym uczeniem się podejmowanym w szkole i poza nią. Od zasięgu tego zjawiska w niemałym stopniu zależy skuteczność podejmowanych reform oświatowych. Zaangażowane uczenie się polega na tym, że uczniowie zaczynają być odpowiedzialni za własne wyniki nauki. Sami określają cele uczenia się, oceniają osiągane wyniki. W procesach uczenia się odczuwająradość, że uczą się rozwiązywania problemów, że ich myślenie staje się coraz bardziej precyzyjne i dojrzałe. Nabywane umiejętności rozwiązywania jednych zadań przenoszą się na inne. Zaczynają lepiej współpracować w grupie rówieśniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *