ZMIANY W TECHNOLOGII

Zmiany w technologii i gospodarce tworzą wzrastające zapotrzebowa­nie na pracowników potrafiących skutecznie tworzyć i wykorzystywać wiedzę, rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, uczyć się nie­ustannie. To szkoły musząprzekładać potrzeby gospodarki rynkowej oraz obowiązki obywatelskie na odpowiednie programy nauczania (por. Education…, 1995, s. 5). Coraz bardziej zacieśnia się związek pomiędzy oświatą a przemysłem. Trzeba jednakże pamiętać, że zainteresowanie oświatą ze strony przemysłu wypływa z wiary w wartość postępu tech­nologicznego, a oświata to jednak coś więcej niż potrzeby przemysłu. Nie ma jednak wątpliwości, że związek między oświatą a przemysłem musi istnieć, choć oświaty nie można sprowadzać tylko do realizacji potrzeb zgłaszanych przez przemysł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *